Gizlilik Politikası

1. Balikyagi.com.tr (Bundan böyle BYC olarak anılacak), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri dâhilinde BYC internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

2. BYC internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. BYC sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. BYC “Gizlilik Bildirimi” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

3. BYC, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.balikyagi.com.tr adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. BYC, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. BYC, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.  BYC, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

4. Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve BYC sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, BYC gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, BYC tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. BYC sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

5. BYC’ye kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla BYC’ye vermeleri gerekmektedir. BYC’nin, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. BYC tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler BYC ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilir. Ayrıca, izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dâhilinde kullanılabilir.

6. BYC, Site içerisinde başka sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir. Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. BYC, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

7. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. BYC, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini BYC’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. BYC, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

Bu durumlar;

7.1.   Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara  uyulmasının gerektiği haller,

7.2.   BYC’nin kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

7.3.   Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usul yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

7.4.   Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

8. BYC kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi beyan eder. Ayrıca, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

9. BYC, kullanıcılar ve kullanıcıların BYC sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeyi sağlar. Kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

10.  BYC tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, BYC ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

11.  BYC, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda BYC sitesinde sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. BYC’nin değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

Site Kullanım Koşulları

Balikyagi.com.tr (bundan böyle BYC) sitesinden (kayıtlı üye olarak ya da olmayarak) hizmet almak için öncelikle aşağıda belirtilen üyelik / kullanım şartlarımızı okumanız ve onay vermeniz gerekmektedir.

1. BYC hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) Yeşilce Mahallesi Barbaros Caddesi No:33 K:2 D:13 Kağıthane / İstanbul adresinde mukim Heprix Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.dir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen BYC’ye aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir.

2. BYC tarafından üretilen (video, yazı, resim, haber, ses dosyası) içeriklerin, kaynak belirtilmek ve aktif link verilmesi koşulu ile alıntılanmasına, akan (streaming) videoların gömülü kodlarının başka sitelerde kullanılmasına BYC tarafından izin verilmektedir. BYC, paylaşım kültürünü esas almakta ve buna saygı duymaktadır.

3. BYC, (i) internet, teknoloji ve dijital iş kültürü ile içerikler üretmek ve bunları internet üzerinden yayınlamak, (ii) üyelerinin yayınladığı internet, teknoloji ve dijital iş kültürü ile ilgili her tür içeriğe ortam sağlamak, (iii) tüm içeriklerini tavsiye ve bilgilendirme amaçlı olarak kamuya sunmak amacı taşımaktadır.

4. BYC, ziyaretçilerin ve üyelerin bilgilenmesi amacıyla sunulan içeriklerin kesin doğru olduğunu garanti ve taahhüt etmemekte ve bu içeriklerin sadece tavsiye ve bilgilendirme amaçlı olduğunu beyan etmektedir. BYC, kendi ürettiği ve yayınladığı içeriklerden bizzat sorumlu olduğu gibi, ayrıca üye ve ziyaretçilerin ürettikleri ve yayınladıkları içeriklerden 5651 sayılı kanunun 5. Maddesi gereği hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

5. BYC, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. BYC, E-posta ile pazarlama faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişimde bulunacağını, kullanıcının / üyenin isteği dışında iletişim ve pazarlama faaliyeti yapmayacağını, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

6. BYC, kullanıcı tarafından oluşturulan her türlü veri ve içeriğin hiç bir şekilde kontrolünü yapmamaktadır. Ancak kullanıcılar tarafından 3. şahıs ve kurumların kişilik hakları ile Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası anlaşmalar ile koruma altına alınan diğer hakların ihlal edilmesi halinde bazı yaptırımlar uygulayabilir. Telif haklarını ihlal eden, müstehcenlik içeren, hakaret, küfür, küçük düşürücü ifadeler barındıran içeriklerin gönderilmesi; ayrıca BYC hizmetlerinin ve servislerinin amacını aşan bir şekilde kullanılması halinde, BYC hizmetleri derhal durdurma, ilgili içerikleri yayından çıkarma ve üyelik iptal etme hakkına sahiptir.

7. BYC, sunduğu servislerin kesintisiz ve hatasız çalışması için elinde geleni yapacaktır. Ancak internet erişim hizmeti veren servis sağlayıcıların sistemlerinde meydana gelebilecek teknik arızalar, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin sistemlerinde meydana gelecek aksaklıklar, sistem bakımları ve mücbir nedenler gibi vakalarda BYC servisleri de bağlantılı olarak etkilenebilir. Bu gibi durumlarda BYC servislerin etkin olarak işlemesi için gerekli tedbirleri alacaktır, fakat doğrudan müdahale yetkisi olmayan bağlantılı servis arızaları ve hataları için sorumluluk kabul etmemektedir.

8. BYC, işbu şartların yürürlükte olduğu tarih itibariyle, tüm içeriklerini ve servislerini ücretsiz olarak sunmaktadır. İleride herhangi bir zamanda, sunmuş olduğu servislerden ve içeriklerden bedelli ve/veya bedelsiz olarak yararlandırma hakkına sahiptir. Bedelli hizmetler ve abonelik türleri, BYC sitesinde “hizmetler” bölümünde ayrıca belirtilmiş olabilir. Kullanıcıların ilan edilen abonelik sistemlerinden birini seçmesi halinde sunulan hizmet ve özelliklerini okuması gerekmektedir. Ücretli veya ücretsiz herhangi bir şekilde yararlanmada üye / kullanıcı, BYC’ın taahhüt ettiği hizmetten fazlasını talep edemez.

9. BYC,  dileği takdirde sunmuş olduğu hizmetler üzerinde  en iyi hizmeti verme amacı ile her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapabilir.

10. BYC sitesine üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından kullanıcının kendisi sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve BYC servislerinin kullanılması halinde BYC sorumluluk kabul etmemektedir.

11. BYC, değişen yasalar ve koşullara göre kullanıcı sözleşmesini her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir, yürürlükten kaldırabilir veya yeni bir sürümünü yayınlayabilir.

12. BYC ve kullanıcı arasında ortaya çıkabilecek her türlü hukuki ihtilaf öncelikle iyi niyet çerçevesinde çözümlenmeye çalışacaktır, aksi halde taraflar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler. Tarafınıza sunulan kullanım kuralları, Kullanıcının kayıtlı üye olması / siteye girmesi, içeriklerden ve servislerden yararlanmaya başlaması ile her iki taraf arasında kabul edilmiş sayılır. Kullanım şartları kabul edilmediği takdirde, kullanıcının siteyi ve servisleri kullanmaması yeterlidir.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)

Sayın kullanıcı, Heprix Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “balikyagi.com.tr” veya “BYC”) olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere web sitemizi kullanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni doğrultusunda bazı bilgilendirmelerde bulunmaktayız. Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere; bu verilerin toplanması ve işlenmesi safhasında veri sorumlusunun ve temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılacağını, sizlerden kişisel veri toplamamızın hukuki sebeplerini ve ilgili kişi sıfatıyla sahip olduğunuz hakları bulabileceğiniz bu Aydınlatma Metnini dikkatle okumanız tavsiye olunmaktadır. Metni daha iyi anlayabilmeniz adına KVKK içerisinde yer alan bazı terimlerin karşıladıkları anlamları aşağıda bilginize sunarız: 

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini, 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz siz değerli müşterilerimizden her türlü sözlü, yazılı yahut elektronik ortam aracılığıyla, yukarıda belirtilmiş amaçlar doğrultusunda, Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasalar uyarınca doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metni kapsamında öngörülen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplanacak, işlenecek ve paylaşılacaktır. 

KVKK Kapsamında Veri Sorumlusu, Aydınlatma Metni ve İlgili Kişinin Açık Rızası Kanun uyarınca tarafınıza ait, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce aşağıda sizlere belirtilen esaslar dahilinde toplanacak ve işlenecektir. KVKK, veri sorumlularına, kanunun 10. maddesi uyarınca ilgili kişilerin aydınlatması yükümlülüğünü düzenlemiştir. Veri sorumluları üzerine yüklenen bu aydınlatma yükümlülüğü ile varılmak istenen amaç ilgili kişilerin kişisel verilerinin hangi amaçlarla işleneceğinin, işlenen kişisel verilerinin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğinin, veri sorumlusunun kişisel veri toplama yönetiminin ve hukuki sebeplerinin, ilgili kişinin haklarının ve veri sorumlusunun ve temsilcisinin kimliğinin somut olarak ortaya koyulmasıdır. Bizim de bu metin doğrultusunda amacımız, sizleri kişisel verilerinizin nasıl toplanacağı ve işleneceği hususlarında tam bir bilgi sahibi yapmak ve haklarınızın tarafınıza hatırlatılmasını sağlamaktır. Açık rıza ise belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. Yani bir bakıma açık rıza, sizlerin bu metni okuduktan sonra kendiniz ile ilgili, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, kişisel veri işlenmesine; özgürce, yeterli bilgi sahibi olarak ve tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta vermiş olduğunuz onay beyanıdır. Bu bağlamda aşağıda sayılan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesine rıza gösterdiğiniz hususların yanında bulunan kutucukları işaretlemenizi rica ediyoruz. 

Şirketimiz Tarafından İşlenecek Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları Özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin kişisel verilerinin hangi amaçlar doğrultusunda toplandığı ve işlendiğinin mevzuat hükümleri uyarınca açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ait kişisel veriler şirketimizce; 

Müşterilere daha iyi hizmet verebilmesi, çeşitli avantajların sağlanması, satış, pazarlama, bilgilendirme, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, promosyonlar hakkında bilgi verilmesi, kampanya ve koşullar hakkında bilgi sağlanması, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarının yapılabilmesi, satın alma işlemlerinizin sağlanması, hızlandırılması, alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, 

Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ile alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,

Kişiye özel doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, 

balikyagi.com.tr, e-posta adresleri ve üyelik formları ile bırakılan kişisel veriler haricinde site kullanımı sırasında izlenen ziyaretçi hareket ve tercihlerinin analiz edilmesi yolu ile siz değerli müşterilerimize daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatılması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 

Pazar araştırmaları yapılması, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması icrası amaçları dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında ve sayılan amaçlarla siz müşterilerimizin vereceği onay doğrultusunda işlenecek ve işbu aydınlatma metninde belirtilen kişilerle paylaşılabilecektir. 

Yukarıda sayılanlara ek olarak kişisel verileriniz sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır. Heprix Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. KVKK madde 5 (2) ve madde 6 (3) ile düzenlenen istisnalar doğrultusunda; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması amacıyla, aşağıda örnekleri verildiği üzere ilgili kişinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi toplayabilecek ve işleyebilecektir. 

 – Web Sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 

 – İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi, 

 – Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 – Şirketimiz ve şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması gibi yerine getirilebilmesi ve ilgili sürecin yürütülebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenecektir. 

Çerez Politikamız;

Web sitemiz çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısını, ziyaret süresini ve hedef tamamlama sayısı gibi metriklerini temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonrasında bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google reklamlarının web sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir, bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir. 

Kişisel Verilerinizin Yurt İçine veya Yurt Dışına Aktarımı KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde kişisel verilerin aktarılması hususu ele alınmıştır. Kanunda yer alan düzenlemeler ışığında, verilerinizin hukuka uygun bir şekilde aktarılabilmesi için bu bilgilendirmenin tarafımızca yapılması gerekmektedir. Siz müşterilerimize ait kişisel veriler, alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir. İnternet sitesi kullanıcısının ad, soyad ve iletişim bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Şirketimiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilmesi Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu aydınlatma metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte; sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Sisteme girmiş olduğunuz kişisel verileriniz ancak sizler tarafından değiştirilebilmekte olup, bir başkasının bu bilgilere ulaşmaması ve bunları değiştirmemesi adına Şirketimizce gereken tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ancak üyelik adresinizin veya şifrenizin üçüncü kişiler tarafından biliniyor ya da üyeliğin kullanılıyor olması dolayısı ile Heprix Teknoloji San. Ve Tic. A.Ş. ve patentli markaları hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Ödeme sayfasında sizlerden istenilen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Heprix Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Ödemeye yönelik tüm işlemlerin Heprix Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.’ye ait balikyagi.com.tr ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Bunların yanında; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

İlgili Kişi Sıfatıyla Kişisel Veri Sahibinin Hakları Şirketimizce toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerin sahibi olarak siz değerli müşterilerimizin bu başlık altında ve/veya KVKK kapsamında anılan haklarınızı, işbu aydınlatma metni ve mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde kullanmak istemeniz durumunda; Şirketimize yapacağınız başvuru sonucu, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca siz değerli müşterilerimiz yahut ziyaretçilerimiz (veri sahibi); (i) kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme, (vi) kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

destek@balikyagi.com.tr adresine e-mail yolu ile yahut 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen diğer yollar ile Şirketimize başvurarak sizlere tanınan bu hakları kullanabilirsiniz. İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

Çerez Bilgilendirme Metni

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”),10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olarak Heprix Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“balikyagi.com.tr” veya “BYC”) tarafından, www.balikyagi.com.tr/ web sitesi üzerinden ve mobil uygulama (“Site”) ile ilgili hizmetleri sunarken kullandığımız çerez (cookie) ve uygulamalar ile işlenen kişisel verileriniz hakkında siz değerli müşterilerimizi işbu Çerez Bilgilendirme Metni ile bilgilendirmek istiyoruz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

Site çerez (cookie) kullanan bir sitedir. BYC Site’sini kullanarak çerez (cookie) ve benzeri formatların kullanımına izin vermiş olmaktasınız.

Site’yi mobilden ya da web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez (cookie) formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler aşağıda belirtilen amaçlar için cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak konulabilir.

Site’de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler kullanmaktadır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında çerezlerin kaldırılması, reddedilmesi hususunda verilen ve aşağıda belirttiğimiz talimatları izleyerek çerezleri reddedebilir ve kaldırabilirsiniz.  Ancak, bu durumda web sitesinin ve mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz kısıtlı şekilde sağlanabilir.

Çerezler (cookie), işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamaktadır. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz BYC tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmakta bu hususta şirketimiz tarafından idari ve teknik önlemler alınmaktadır.

Çerez Kullanım Amacımız

BYC olarak çerez (cookie) kullanımı ile;

 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • BYC Site’si ile nereden ve hangi cihazlardan bağlanıldığı Site üzerinde hangi içeriği görüntülendiği ve ziyaretin süresi gibi Site’yi nasıl kullanıldığının tespiti de dahil olmak üzere; Site’nin nasıl kullanıldığının belirlenmesi,
 • Site üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 • BYC Müşteri’lerine daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” Müşteri’lerin ilgilenebileceği BYC ürünleri hakkında Müşteri’lere bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Müşteri’lere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve  hizmetlerimizle ilgili Müşteri’lerimizin bilgilendirilmesi,
 • Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemesi,
 • Müşterileri’lere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verilebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, müşterilerimize öneri sunabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirebilmesi,
 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, Site’nin analiz edilmesi ve Site’nin performansının, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması,
 • Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin BYC tarafından yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi amacındayız.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

BYC’da kullandılan çerez türleri ile BYC’ın söz konusu çerezleri kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Sitemizi kullanımınız sırasında geçerli olan internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini koruryan Oturum Çerezleri,
 • Tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan Kalıcı Çerezler,
 • Sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitemizin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan Zorunlu Çerezler,

Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren, nitelikleri gereği kişisel verilerinizi içerebilen İşlevsel ve Analitik Çerezler.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Site’yi mobilden ya da web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez (“cookie”) formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak saklanmaktadır.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Site’yi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Aynı şekilde tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız Site’ye erişim sağlamanızı ya da Site’nin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

 • Google Chrome: Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
 • Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
 • Opera: Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
 • Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları”  başlıklı 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi destek@balikyagi.com.tr adresimize mail yolu ile ya da şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, BYC söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır. İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz ve Kanun’a uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. BYC olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebiliriz. Gerçekleşebilecek güncellemeler için Site’mizi düzenli aralıklarla ziyaret etmenizi rica ederiz.

Alıntı ve Yeniden Kullanım

Balikyagi.com.tr olarak bilginin açık dolaşımı ve özgürlüğünden yanayız. Bu sebeple standart fikri mülkiyet haklarını her zaman daha esnek şekilde ele almaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda aşağıdaki kurallara uyduğunuz takdirde Balikyagi.com.tr adresinde yayınlanan içeriği bir başka sitede yayınlayabilirsiniz.

1. İlgili haber veya içerik tamamıyla kopyalanarak alınmalı, üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.

2. Paylaşılan yazının altında, orijinal yazıya doğrudan bir bağlantı (Aktif link) verilmelidir. 

Kanuna Aykırılık Bildirimi

BYC, hukuka ve yasalara saygılı olduğu gibi, kamunun, iş ortaklarının ve üçüncü kişilerin fikri sınai haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı benimsemiştir.

BYC, üyelerinin ve kullanıcılarının oluşturdukları içerik bakımından 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan “yer sağlayıcı”; kendi ürettiği içeriklerle ilgili olarak ise “içerik sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir.

BYC’nin kullanıcılarının ve üyelerinin oluşturduğu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur. BYC, hukuka aykırı içerikler ile 3. Kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde “UYAR” ve “KALDIR” yöntemini benimsemiştir.

 • BYC içerisindeki bazı içeriklerin kişilik haklarını, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında olan gerçek ve tüzel kişiler, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da  meslek birlikleri,
 • İhlale konu içeriklerin URL adresi ve ihlale konu içeriğin konusunu,
 • Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısını,
 • Vekâletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekâletnameyi,
 • Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belgeyi,
 • Açık ad / unvan ve açık iletişim adreslerini

Sunmak kaydıyla BYC’nin destek@balikyagi.com.tr adresine bildirim yapabilirler. Bu elektronik iletişim adresine ulaşan talep ve şikayetler hukuk servisi tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde ihlale konu içerikler BYC sisteminden en kısa sürede çıkarılacak ve muhataba bilgi verilecektir.